Tất cả sản phẩm

Ấm điện đen

Dễ dàng làm nóng nước với Oster BVST-EK18B ấm điện này có tính năng on / off kiểm soát...